Puput Bayu Wibowo, Ani Rahmatika, dan Fakry Sodikin bersama dengan pengajar Jeroen Kuppens dan Anuschka Bakker.

Puput Bayu Wibowo, Ani Rahmatika, dan Fakry Sodikin bersama dengan pengajar Jeroen Kuppens dan Anuschka Bakker.

Puput Bayu Wibowo, Ani Rahmatika, dan Fakry Sodikin bersama dengan pengajar Jeroen Kuppens dan Anuschka Bakker.Leave a Reply