Samuel Tambunan

Samuel Tambunan

Pengalaman saya magang di DDTC merupakan pengalaman yang sangat berharga di mana saya dapat memperoleh ilmu dan pengalaman yang tidak pernah saya dapatkan sebelumya. Terlebih lagi ilmu mengenai transfer pricing, di mana pengetahuan mengenai transfer pricing itu sendiri merupakan pengetahuan yang tidak mudah didapat baik dari lingkungan akademis seperti kampus atau tempat lain.

Lingkungan bekerja di DDTC sendiri begitu kondusif, suportif, dan kekeluargaan. Hal ini membantu saya menyelesaikan setiap pekerjaan yang saya dapat.

Akhir kata, terima kasih atas kesempatan untuk dapat bergabung dengan DDTC. Kiranya DDTC tetap menjadi yang terbaik.
Samuel Tambunan