Yosephine Uliarta

Yosephine Uliarta

Hasil wawancara sangat menambah wawasan bagi saya. Narasumber tidak hanya menguasai isu-isu perpajakan namun juga memberikan pandangan mengenai ekonomi secara makro

Saran:
DDTC Melakukan research mengenai pajak dan teknologi / inovasi